Privacy Statement


PRIVACY STATEMENT BEZOEKERS WEBSITE LOWLENS.NL

Lowlens.nl neemt privacy zeer serieus. Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website vinden wij dan ook cruciaal. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en op welke wijze wij deze beveiligen. 

Als u een bezoekje brengt aan onze website en/of ons een e-mail stuurt, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens (onder meer) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ook gebruiken wij deze data om een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld heeft. 

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om uw gegevens op te slaan en deze te gebruiken. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de afmeldlink in deze e-mails of een e-mail bericht sturen aan info@lowlens.nl. Neem voor het inzien van uw gegevens of voor het doorgeven van een wijziging ook even contact met ons op. Uw persoonsgegevens worden, zonder uw toestemming, niet aan derden beschikbaar gesteld. 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

*  Persoonsgegevens van onze klanten (naam, adres, postcode, woonplaats, geboorte datum, telefoonnummer en e-mail adres) inclusief de
    contactlensgegevens, 
 * Leveringsgegevens en facturatiegegevens (bankgegevens). 

De verwerking van gegevens van onze klanten heeft als doel:

*    Het ontvangen en verwerken van bestellingen of opdrachten van klanten; 
*    Het leveren van de bestelde producten/diensten; 
*    Het uitvoeren van de overeenkomst of opdracht; 
*    Het innen van vorderingen/ betalingsopdrachten via bank en/ of iDeal; 
*    Het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de klanten; 
*    Het administratieve en fiscale gedeelte zoals de accountantsscontrole.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming.
Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken de volgende rechten:

*  Recht op informatie; het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; 
*  Inzagerecht: het recht om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt;
*  Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij Lowlens.nl om dit te corrigeren;
*  Recht van verzet: u heeft het recht om aan Lowlens.nl te vragen om uw persoonsgegevens (naw, adres, e-mail, telefoon) niet meer te gebruiken;
*  Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen/ annonomiseren; Fiscale gegevens dienen de wettelijke termijn
   van zeven jaar te worden bewaard.
*  Recht op data portabiliteit; als u uw persoonsgegevens wilt overzetten naar een andere partij, dan dient Lowlens.nl daar aan mee te werken. 

Bewaartermijnen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Lowlens.nl zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartijd vernietigen. De bewaartermijnen worden omschreven in het register van verwerkingen. Voor wat betreft de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een opdracht en/of dienst, deze worden bij Lowlens.nl tot vijftien jaar na het laatste contact bewaard.

Beveiliging.
Lowlens.nl draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen. De directie van Lowlens.nl is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers voor het juist omgaan met de regelgeving en de beveiliging van data.

Bevoegde toezichthouder.
Toezicht op verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie.
Lowlens.nl verstrekt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, zeker niet buiten de Europese Unie.

 Beoordelingen door WebwinkelKeur. 
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
 

Cookies & tracking technologieën.
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf of in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Mocht u overgaan tot het uitschakelen van cookies, dan is het mogelijk dat bepaalde functies niet meer werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. De belangrijkste cookie die we gebruiken is die van Google Analytics: 

Google Analytics.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook he specifieke privacybeleid google analytcis. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tot slot.
Het privacy beleid is vastgesteld door de directie van Lowlens.nl d.d. 01-05-2018. Lowlens.nl houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Disclaimer.
Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.  

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met ons op:

Lowlens.nl
info@lowlens.nl

Postbus 71
1620 AB HOORN
0229 711 300

 

 0229 711300 (za/zo/ma helaas telefonische niet bereikbaar, mail naar info@lowlens.nl of gebruik het contactformulier)

 info@lowlens.nl

Gratis verzending binnen Nederland

Altijd scherp geprijsd

Ruim 45 jaar vakkundige kennis

Ook voor de kleinere zendingen